August 9, 2017
ज्योतिष में मुहूर्त

ज्योतिष सीरीज -001

वेदांग ज्योतिष में मुहूर्त                                                –   आचार्य अनुपम जौली गणेशम् एकदन्तं च हेरम्बं विध्ननायकम्, लम्बोदर्ं शूर्पकर्णम् गजवक्त्रम् गुहाग्रजम्। नामाष्टार्थ च पुत्रस्य श्रृणु मातर्हरप्रिये, स्रोत्राणां सारभूतं च […]